“මේ ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන ප්‍රශ්නේ පාලකයින් සහ ආණ්ඩුව අල්ලලා තියෙන්නේ මැදින්” – නිරුක්ෂ කුමාර [වීඩියෝ]

පිරිවැයකාර්යක්ෂම ප්රතිලාභ නිසා විදුලි මෝටර් රථ බොහෝ දෙනාගේ ප්රියතම විකල්පයක් වූවද, නිසි ආරෝපණ පහසුකම් නොමැතිකම සහ සාපේක්ෂව එය තවමත් රට තුළට හඳුන්වා දෙමින් පවතින නව තාක්ෂණයක් බැවින් ශ්රී ලාංකිකයන්ට තවමත් ඉලෙක්ට්රික් වාහන තෝරා ගැනීම දුෂ්කර කාරණයක්ව පවතී. බොහෝ රටවල්, විශේෂයෙන්ම ආර්ථික වශයෙන් සංවර්ධිත රටවල්, ඉලෙක්ට්රික් වාහන වලට පරිවතනය වීම සඳහා අවශ් පියවරයන් ගනිමින් සිටී. ශ්රී ලංකාවට එහි පිහිටීම නිසා සූර්යාලෝකයෙන් නිසි ප්රයෝජනයට ගැනීමට හැකි වනු ඇත. එමෙන්ම, සූර්ය බලය භාවිතයෙන් මෝටර් රථ ආරෝපණය ගත හැකි බැවින් ඉන්ධන පිරිවැය අඩු කර ගැනීමට හැකි වනු ඇති බවට ශ්රී ලංකා වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමයේ සභාපති ඉන්දික සම්පත් මිරිංචිගේ මහතා පෙන්වා දෙයි. එමෙන්ම, ශ්රී ලංකාව තුළ ඉලෙක්ට්රික් මෝටර් රථ ප්රවර්ධනය කරන ලෙස ඔහු බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී. ප්රධාන වශයෙන්ම මෙය ශ්රී ලංකාවේ තත්ත්වයට ගැලපෙනවාද නැද්ද යන්න පිලිබඳ ගැටළුව පැන නගින බවට සමස්ථ ලංකා කුඩා කර්මාන්ත සංගමයේ ජාතික සංවිධායක නිරුක්ෂ කුමාර මහතා පෙන්වා දෙයි. විදුලි මෝටර් රථ සඳහා ප්රමාණවත් ආරෝපණ මධ්යස්ථාන රට තුළ නොමැතිකම ශ්රී ලාංකිකයන්ට මුහුණ දීමට සිදු වනු ඇති ගැටළුවක් බවට පෙන්වා දෙමින් ඔහු සිය කනස්සල්ලට පල කර තිබේ. විදුලි මෝටර් රථ සඳහා බදු අඩු කරන බවට ජනතාවට සහතික වෙමින් රජය දක්වන උනන්දු සත් වූවද, ප්රධාන සැපයුම් ගැටළු මේ සියල්ලට පෙර විසඳිය යුතු බව ඔහු වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙයි.

අපේ රටට කොතරම් දුරට මේක ගැලපෙනවද කියන එක පිළිබඳව තමයි අවධානය යොමු විය යුත්තේ. විශේෂයෙන් කියන්නේ ඕනේ ඉලෙක්ට්රික් වාහන පදවනකොට ඒකේ ලාභදායක තත්ත්වයක් තියෙනවා, හැබැයි ඒක පදවනකොට සහ ඒක නඩත්තු කිරීමේදී ගැටළු ටිකක් පන නගිනවා. විශේෂයෙන් කියන්නේ ඕනේ, දැන් බලධාරීන් සහ දේශපාලන අධිකාරීන් අයවැයක් ඉදිරියේදී හැමදාම අපිට කියනවා මේ ඉලෙක්ට්රික් කාර් වලට බදු අඩු කරනවා, ඉලෙක්ට්රික් වාහනවලට යනවා කියනවා. ඒක හොඳයි, හැබැයි මේ ඉලෙක්ට්රික් වාහන ප්රශ්නේ පාලකයින් සහ ආණ්ඩුව අල්ලලා තියෙන්නේ මැදින්. ඉලෙක්ට්රික් වාහන අපේ රටට ගෙන්නුවොත් අපි මුහුණ දෙන ප්රධාන ප්රශ්නයක් තමයි මේක අපිට ආරෝපණය කිරීමේදී විවධ ගැටළු පැන නගිනවා. ඉලෙක්ට්රික් වාහන ගෙන්වන්න කලින් අපි සෑම තැනකම ආරෝපණය කිරීමේ ස්ථානයන් ඇති කරන්න ඕනේ. ආරෝපණය කිරීමේ ස්ථානයන් ස්ථාපිත නොකර ඉලෙක්ට්රික් වාහන ගෙන්නුවොත් මේක ගැටළුවක්. ආරෝපණය කිරීමේ ස්ථාන ස්ථාපිත කරන්න කලින් අප මුහුණ දෙන තවත් විශාල අර්බුධයක් තියෙනවා, තමයි විදුලි අර්බුධය, එම නිසා මෙන්න මේ විදුලි අර්බුධයට ස්ථිරසාර විසඳුමක් සොයලා තමයි අපි මේ වාහන ආනයනය කරන්න ඕනේ.” යනුවෙන් සමස්ථ ලංකා කුඩා කර්මාන්ත සංගමයේ ජාතික සංවිධායක නිරුක්ෂ කුමාර මහතා මෙලෙස අදහස් දැක්වීය.

වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න ….

A24