හමුදා කුමන්ත්‍රණයට එරෙහි සිසුන්ගේ විරෝධතා ධාරානිපාත වර්ෂාව නොතකා අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වේ – [VIDEO]

ධාරානිපාත වර්ෂාව නොතකා, යංගෝන් නගරයේ එක් ප්‍රධාන මාර්ගයක හමුදා කුමන්ත්‍රණයට එරෙහිව විරෝධතා පාගමනකට සිසුන් සහභාගී වූ අතර, බැනර් ඔසවමින් කුමන්ත්‍රණයට එරෙහිව හඬ නඟමින් මෙන්ම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස සහ හමුදා පාලනය අවසන් කරන ලෙස ඉල්ලා සටන් පාඨ ද නගමින් සිටියහ.

වීඩියෝව නරඹන්න